CNG TY TNHH BIỂN XANH
L
5, 6, Đường D3, KDC Thuận Giao, P.Thuận Giao, tx.Thuận An, Bnh Dương.
Điện thoại: 0650 3715972 - Fax: 0650 3715965 - Email: seah.sb@gmail.com

 

Vat tu thiet bi dien 

  Ong thep, sat thep va phu kien